...teď a tady ...

     ... jindy a jinde...



Moji milí, 

vítám vás v krajinách duše.

Jsem průvodkyní, homeopatkou a cestovatelkou mezi světy.. 


Mé poslání má mnoho názvů a podob. Pomáhám hledajícím najít a používat svůj vnitřní kompas - je pak na každém, jestli vůbec a jakým směrem se vydá dál... V příbězích, které slyším, hledám nitku, která mne zavede v čase do bodu, kdy problém vznikl. Napojuji se na vás, kteří ke mně přicházíte, a komunikuji s vaším vyšším já ... Pomáhám vám hojit rány, které se za celá desetiletí či století nezahojily. Pomáhám vám zvládat bolesti a traumata, která vás zužují a pronásledují životem. Provázím vás během porodů, ale také když už je čas vrátit se Domů.. 

- - - -- - - - -- - - - -- - - - -- 

A jak to vlastně začalo?

Už jako malá jsem vnímala svět kolem jinak než ostatní. Chodili mne navštěvovat mí průvodci a bytosti jiných světů, cítila jsem vše kolem mnohem intenzivněji než ostatní, vnímala jsem okolnosti, kterým jsem vůbec nerozuměla... a svou jinost jsem tedy dlouho skrývala..

'Jiného' světa jsem se ale citelně dotkla až ve 14 letech skrze velmi silný tansformační  prožitek, když jsem během svého prvního studijního pobytu v USA byla totálně na dně. Od té chvíle byla moje mysl přeměněná. Od té chvíle jsem už nikdy nebyla tou samou dívkou.. Až zpětně při práci s Egregory jsem dostala odpověď, proč právě tam. 

Věci se zřetelněji začaly odkrývat kolem mého 16. roku, kdy jsem potkala svého prvního učitele-průvodce. Byla to úžasná žena, díky které jsem se začala učit jiné světy a energie vnímat, naslouchaly jsme spolu zemi, jak mluví, spojovaly se s energiemi kamenů a vyhledávaly je v zemi, učila mne vnímat energie všeho kolem, vnímat skřítky, víly, a jiné bytostí 4. dimenze, učila mne zůstat potichu tak, abych ve svém středu našla odpovědi.. Byla tak laskavá a vlídná, měla naprosto úžasné schopnosti a přitom byla tak skromná.. Skvěle mě připravila na přechod do vyšších energií.. Dodnes mám pocit, že byla mým andělem v lidské podobě. Stejně tak, jak se v mém životě objevila, tak ve chvíli, kdy mi předala to, co bylo třeba, zase zmizela. 

Po nějakou dobu se mi věci ještě spíše 'děly', než že by byly cílené.. začaly náznaky vnímání aury a telepatické komunikace, kanál se ale otvíral a s ním i mé vědomí.. zprvu jsem dostávala informace a vize o tom, co se stane, jen občas; postupem času ale vize přicházely téměř neustále, věděla jsem, kdo právě zavolá, nebo že se stane nehoda, co kdo řekne, apod. Postupně se toto 'vidění' stalo součástí mého života stejně jako 5 základních smyslů; podivné vlnění prostoru a přestupy do jiných dimenzí, hlasy, zvuky, zprávy, vize, ohýbání časo-prostoru, nasměrování energií... 'reality' se spojily, závoj je pro mne odhrnut neustále.. 

Dnes tyto schopnosti vědomě používám - pohybuji se mezi světy vědomě, a opony mohu i zatáhnout:-) Každá cesta a každé setkání mne naplňuje silnější důvěrou v život, a o to větší pokorou a láskou k němu. Věnuji se šamanismu, homeopatii, energiím, terapii zvukem, cvičím tai chi a tančím se svou duší.. :-) Ve svém životě mám několik moudrých a laskavých učitelů, za které jsem neskonale vděčná. 

Naše cesta životem je cesta hledání všech našich částí, je to cesta k celistvosti, k pochopení a přijetí se... S nadšením přijímám výzvy, které mne posouvají, s pokorou přijímám všechny dílčí neúspěchy a pády, neb právě ty nás nejvíce učí, a s vděčností vítám vše dobré, neb to dodává mé duši smysl pokračovat dál..

S láskou, Luna