Archetypální tance - Milenka

- rozkvět, rozkoš, sexualita jakožto hybná síla, a zdroj radosti a tvořivosti; hojnost

ženství v plném rozkvětu - světelná, voňavá, šťavnatá, vášnivá, nespoutaná

- harmonické vztahy, založené na úctě a důvěře; schopnost odevzdat se, přijímat své tělo, milovat sebe a druhých

-  tvořivost, schopnost vyjádření se 

obohacující a oživující vztahy, vesica piscis, lemniscata

manipulace sexem, dožadování se pozornosti, žárlivost, nevyrovnanost, lži, přetvářky, masky, přehazování zodpovědnosti na okolí, vydírání, obviňování, hlava v oblacích...

- nepřijímání se, odpor k vlastnímu tělu, bulimie, anoraxie

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

https://www.youtube.com/watch?v=b50Gb3bPNI8