Přechodové rituály

 

ocitáme se v silně transformační době, kdy se prolínají reality natolik, že i oblasti dosud nehmotné dostávají hmatatelné obrysy - ať už jde o vědomé tvoření reality nebo nízko-vibrační emoce jako jsou strach či bezmoc. Tento rok vynesl na povrch to, co si každý v sobě dlouho nosil, ale nyní již právě díky projevenému není možné tyto věci zakrývat....

vstupujeme do nejtemnější části roku, což přináší obrovské transformační možnosti. Je čas usebrání se a odpojení se od vnějšího chaosu, který opět nabírá na síle.

protože tento rok rituál Lví brány prožívám soukromě, chtěla bych se s vámi podělit o aktuální energie alespoň touto formou...