Lví Brána 2023

05.08.2023

LVÍ BRÁNA 2023

aneb člověče, buď si vědom, čeho si přeješ... 

Procházíme obdobím tzv. letních psích dnů - tak se říká období, kdy je souhvězdí Velkého psa dobře viditelné. Pro nás je v tomto souhvězdí nejzásadnější hvězda Sirius, duchovní hvězda opředená mnohými mýty, hvězda 25x silnější než naše Slunce. Proto byla Řeky nazvána "Seirios", což znamená spalující, zářící...

8.8. jsou Země a naše Slunce vyrovnáni se Siriem, pásem Orionu, pyramidou v Gize a velkým Centrálním Sluncem. Naše Slunce a Sirius ten den vychází a zapadají v přibližně stejnou chvíli, a tím se jejich dynamika stává synergická. Toto období vysokých vibrací začíná 26.7., kulminuje 8.8. - kdy se éter téměř dotýká hmoty, a je tedy mnohem snadnější spojit se se svou předlohou a podle aktuální potřeby přenastavit své záměry tady ve hmotě; energie pak doznívají do 12.8., kdy se portál uzavírá.

V roce 2020 lidstvo dělalo zkoušky z lidštiny, aby mohlo projít do nové éry. Považuju tento rok za jakýsi nultý - tedy přípravný - ročník vysoké školy vibrační 🙂

Když jsme pak nastoupili do 1. ročníku, cítili jsme, že se musíme osvědčit, neb celý rok 2021 chodily zprávy typu: tak ukaž, co v tobě je, ukaž, jak si v té nové časové ose, která nemá s lineární časo-prostorovou osou nic společného, poradíš.. A tak Lví brána v roce 2021 nesla extrémně silné podpůrné vibrace pro přenastavení vědomí, a přinesla možnost ukotvení ve vyšších vibracích nové časové osy, možnost přestupu pro ty, kteří byli připraveni, a zároveň silný tlak na ty, jejichž vibrace zůstávaly těmito proudy nedotčeny..

Mnozí z nás prošli prvním ročníkem s vyplazeným jazykem a odřenýma ušima - alespoň jsme mysleli na dech a na nutnost se poslouchat za každou cenu, byť bychom šli proti proudu... ti, co se neposlouchali, čelili velikým strastem a mnozí prvák nedodělali..

Abychom úspěšně prošli do 2. ročníku a ten absolvovali, museli jsme najít cestu ke svému zdroji; museli jsme si připustit teorii kvantových polí a vnímat převod energie do hmoty; museli jsme si uvědomit, že jsme jejich součástí a tím spoluvytváříme realitu kolem nás.. Přišel čas rozpustit pečetě. Přišel čas začít tvořit paralelní realitu.

Lví brána nám tedy minulý rok pomohla spojit se se svým zdrojem a se svým potenciálem, abychom mohli ustát výzvy boje o naši mysl a duši, které byly v plném proudu. Abychom ustáli fakt, že někteří naši blízcí se nám ztrácí, a že někteří zůstali uvězněni mezi, a nakonec do propasti mezi těmi 2 verzemi realit spadli..

Pomohla nám lépe navigovat v kvantových polích - neb V KVANTOVÉM VNÍMÁNÍ SVĚTA PODLE SVÉHO VNITŘNÍHO NASTAVENÍ DÁVÁME ROZMĚR ČASU A PROSTORU - PROSTĚ VŠEMU. PODÍLÍME SE NA TVOŘENÍ REALITY - DÍKY TOMU, ŽE MY URČITOU ENERGII NA CHVÍLI PODRŽÍME, DOPOČÍTÁVAJÍ SE OSTATNÍ ROVINY, A TY PAK ZASE PODRŽÍ NÁS - VZTAH JE RECIPROČNÍ...


LVÍ BRÁNA 2023

Letos přišel čas paralelní realitu v kvantových polích žít. Ale málokdo byl připraven na tak silný tlak a rychlost. Rozhodnutí je často třeba dělat v rámci sekund, vyhodnocení se podobá spíše kulovému blesku, než promyšlenému tahu v kvalitní šachové partii.. Ale pravdou je, že žádný čas v této dimenzi by nám na tyto věci stejně nestačil.. 

Je třeba žít v koherenci srdce a mysli - neb pak jsme schopni vstoupit do vyšších hladin vědomí, kde jsou časové linie propojeny, je jen teď a tady, které zahrnuje jak přítomnost, minulost tak budoucnost. Pak se rozhodnutí dělají mnohem lépe☺️

Mnozí se proto cítí pod tlakem. Do života nám přichází nejen výzvy, ale i nové možnosti - nová přátelství, zaměstnání, bydlení, atd. Otvírají se nám možnosti a…

Přichází hlavní téma letošní Lví brány - tak jako minulý rok byla spojena s čakrou kořenovou - jednalo se o zdrojová spojení, letos se posouváme k 2. čakře.

Jsme jako děti, které rodiče vzali do zábavného parku a řekli nám, že můžeme na jakoukoli atrakci chceme a můžeme jakékoli sladkosti, které se tu nabízí. Máme velké oči a chceme samozřejmě všechno - vždyť se nám to tu nabízí! Až na to, že jako malé děti nemáme nadhled a neumíme si vybrat pouze to, co nás posouvá. 

A tak nás letošní dotek se Siriem vyzývá, abychom pustili světlo i do těch vzdálených koutů naší dětské duše a prohlédli si své skryté touhy a chtíče, dětská nesplněná přání, z nichž některá se za ty roky rozmělnily v čase, zatímco některá na sebe leccos nabalí a nabydou obludných rozměrů… A my jako dospělí jsme pak ve vleku naší nezpracované podvědomé touhy a chtíče, a nemáme nástroje to rozklíčovat.

Letošní energie Siria nás tedy vyzývá k zvědomění priorit a skutečných přání.  Pochopení proč si co přejeme, abychom dokázali rozpoznat, co je pro nás dobré, co nás posouvá, a co by nás jen drželo zpátky.. 

A my pak můžeme všechny ty možnosti, které nám přichází do cesty, v klidu srdcem nacítit a vyhodnotit, a vědět, že to, že nám do života přišla nová příležitost, nemusí nutně znamenat, že se jí máme okamžitě chopit, ale že to může být i příležitost k revizi, zda-li to opravdu souzní s našim osobním vývojem a záměrem pro tuto dobu. 

Všechen tlak pak zmizí, a my buď v klidu příkežitost pustíme zpět do toku řeky života nebo jí do svého života vědomě přivítáme jako nového průvodce a učitele🙏❤️


MEDITAČNÍ RITUÁL NA ZÁMĚRPříprava: na oltář dejte zástupce všech směrů; dar zemi, a pokud již záměr máte, pak i předmět, který jej reprezentuje.

Průběh: Očistěte se. Stůjte bosí na zemi, na trávě, tam kde vám je dobře (klidně pod vaším oblíbeným stromem), vnímejte proudění energie skrze vaší spodní čakru - Hvězdu Země - a skrze chodidla, vnímejte proudění energie skrze vaší horní čakru - Hvězdu nebe. Otevřete čakry na dlaních a spojte je s chodidly a vašimi dvěma hvězdami. Dýchejte volně, pomalu, zhluboka do bránice, a sledujte dech, staňte se dechem, cílem je, aby tělo bylo uvolněné, bez energetických blokád.. Všechny myšlenky nechte plynout do země, stáváte se krásně průchozím kanálem pro energie..

Napojte se na svá srdce - hmotné a duchovní. Usaďte se mezi nimi, v oblasti nad ming menem. Setrvejte a nechte se volně unášet v proudu své energie. Dovolte, aby se mezi srdci vytvořila zlatá lemniscata.

Zvědomte si svůj záměr. Pokud nevíte, můžete si pomoci zodpovězením na následující otázky:

- jakou oblast chci transformovat/zlepšit?

- jaké danosti chci aktivovat?

- jak vypadá moje světelnější já?
 

Ze svého středu mezi srdci pak veďte spojení skrze Hvězdu nebe a spojte se se Sluncem a pak se Siriem; a pokud to zvládnete, můžete se spojit i s Centrálním Sluncem, a pak. se středem Země - pak budete naprosto ukotveni:-) V tomto magickém prostoru můžete ze spojení utvořit tetrahedron, jehož elementem je oheň (pracovat s touto myšlenkou můžete jakkoli tvořivě). Požádejte své průvodce (šamani mají zvířecí nebo mistry, ale mohou to být i andělé či archandělé), aby vás tímto rituálem doprovázeli.

Představte si portál vedoucí k Siriu. S pokorou vejděte a setrvejte, někdy se brána začne točit a od tohoto okamžiku dál probíhá vaše meditace různě. Může se stát, že se z tetrahedronu stává Merkhaba...

Pokud brána setrvá na místě, s pokorou projděte a vnímejte změnu při vstupu do pole Siria. Jste v transformačním poli duchovního Slunce.

Požádejte o zprávu, která je pro vás aktuální. Pak můžete požádat o pomoc s vaším záměrem, který jste si dali. Sledujte zprávy, vjemy, myšlenky, tóny, hudbu, vůně, cokoli.. Dovolte si prožít, že jste multidimenzionální bytost. Můžete si také zprávu nechat promítnout 'na plátno'. Vnímejte také, jaký průvodce či průvodci přijdou. Vše je pro vaše poselství důležité.

Na konci, až se vrátíte zpět k sobě, do svého středu (ať je v tu chvíli kdekoli), setrvejte ve svém světelnějším Já, ukotvěte si nový pocit v těle, uložte si nové nastavení a prociťte si to vše, setrvejte v tomto stavu co nejdéle, a pokuste se s tímto novým vědomím pomalounku vrátit zpět do plného vědomí, aniž byste ztratili spojení s tímto novým posvátným nastavením...❤️️