CESTA ŠAMANA

Šamanismus je tradiční způsob vnímání světa a způsob života založen na úctě ke všemu živému.

Různé kultury říkají svým šamanům různě, šamani se v různých kulturách různě oblékají, různě projevují - někde jsou viditelní a oslavovaní, u jiných národů jsou spíše v pozadí a nenápadní, takže člověk neznalý kultury toho kmene by si mohl i myslet, že to je někdo nedůležitý... a přitom...

Šamanizmus je způsob života, způsob nahlížení na jeho děj. Ctí přírodní cykly, bytost Zemi a všechny ostatní bytosti. Chápe děje v souvislostech. Člověka nevyděluje z přírody, a proto dary přírody přijímá, snaží se jim porozumět, a používat je, a splynout s ní. Takto žije většina nativních kmenů. Každý má svého Šamana, který toto vše reprezentuje. Šaman je do své role zasvěcen. Bez rituálů se jeho cesta neobejde.

Šamanská práce zahrnuje práci s celou - multidimenzionální - bytostí. Zachází s různými energiemi. Umí pracovat s čakerní soustavou člověka, kterého vidí i jinak než pouze jako hmotné ohraničené tělo. Takto energeticky, vibračně, vnímá vše kolem. Stejně tak, jako šaman vnímá energii člověka, vnímá i energii zvířat, vibrace kamenů a samozřejmě i bytosti Země. A tyto energie používá..Den a noc nenesou stejná stigmata jako v tzv. civilizovaných kulturách. Snový svět je stejně tak realitou jako ten denní, sny jakožto zprávy duše jsou vnímány vážně. Šaman chápe, že světlo a stín nemohou jeden bez druhého existovat. Přijímá oba tak, aby dosáhl co nejhlubší celistvosti. Šaman umí přestupovat mezi světy, mezi dimenzemi, čímž je schopen cestovat v čase. Umí se vtělovat do různých zvířat, spojovat se s duchy, atd..


Šaman používá svoje schopnosti denně, při běžných situacích. A pak jsou chvíle, které vyžadují jeho odpojení se od tohoto světa a vstup do jiného.. Toho každý šaman docílí jiným způsobem. Každá kultura používá jiné byliny nebo jedy jiných zvířat, atd. Během rituálů se šaman dostává do transu, ve kterém může lépe dosáhnout toho, co potřebuje udělat. Nezřídka musí na své cestě sám podstoupit velká utrpení, a někdy i dosáhnout bodu, kterému se v západní civilizaci říká smrt. Jen poté dokáže přinášet určitá poselství nebo porozumět určitým souvislostem. 

Být šamanem je výsadou, závazkem, a zodpovědností. 


Šamanský buben ...

... dalo by se říci, že to je jeden z našich oblíbených nástrojů na přestupy, na cesty, na vylaďování... ale nebylo by to správné vyjádření toho, co šaman ke svému bubnu cítí, za co jej považuje.. 

Šamanský buben bychom spíše mohli nazvat jakýmsi viteálem šamana, neb je bytostí, která ožívá ve chvíli, kdy jej bereme do rukou, mluví k nám a nese naši energii; je naším průvodcem na cestách, ať jsou krátké, ceremoniální, nebo hluboké a transformační...Šamanizmu a homeopatie jdou spolu ruku v ruce. Pro mne jsou neoddělitelné. Homeopat-šaman se sice nemusí dostávat do transu, aby mohl klienta provést léčbou, ale je jakýmsi průvodcem krajinou duše. Čím obšírněji vnímá homeopat souvislosti homeopatie, tím více se blíží šamanovi. Šamanismus i homeopatie ctí vesmírný řád, a řídí se prapůvodními přírodními - přirozenými - zákonitostmi. Jsou respektující. Vnímají člověka jako multidimenzionální bytost, vnímají souvislosti, a přistupují k životu holisticky. Pro léčbu se obrací na různé bytosti, a jejím výsledkem často bývá kompletní transformace člověka...