Krajinami duše

PROŽITKOVÉ SETKÁVÁNÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ


Milí přátelé a příznivci nahlížení na svět všemi smysly a skrze více rovin vnímání (a to že jich je...:-)),

žijeme v době počínajícího Křišťálového věku, kdy se probouzí vědomí lidstva, zvedají se kotvy řetězů, které nás po tísiciletí držely v poutech, a lidstvo má konečně možnost návratu k moudrosti prastaré Atlantidy.  

Mnozí z naší sluneční soustavy netrpělivě čekají, jaký tady na planetě Zemi nastane vývoj. Konec konců i sama Gaia na naše probuzení (zatím) trpělivě čeká... 

Lidé toto probouzení mohou prožívat jako zvláštní pocity dejá-vu, různé vjemy, vidiny, a slyšiny, které nejsou schopni přiřadit k ničemu, co v tomto životě doposud znali; někteří si ve snech rozpomínají na události, které v tomto životě nemohli prožít, nebo dostávají ztřeštěné nápady a jejich duše či přímo Duch volá po uposlechnutí. 

Byť to mohou být věci téměř nesdělitelné, cítíme potřebu je sdílet, hledáme odpovědi, a potřebujeme zpětnou vazbu...

Jestli i Vy: 

👉 patříte mezi hledající, kteří se chtějí setkávat s podobně smýšlejícími dobrodruhy

👉 máte otevřenou mysl, probouzí se vaše mimosmyslové schopnosti (nebo je probudit chcete), hledáte odpovědi a citlivé vedení

👉 chcete své danosti smysluplně rozvíjet

👉  chcete přenastavit přežité vzorce, které vám již neslouží

👉  chcete žít vědomý život jako celistvá autonomní bytost

👉 chcete aktivovat svůj skrytý potenciál  

pak Vás vítám na stránkách věnovaných Krajinám duše ❤️
Pro koho je tedy seminář určen?

Seminář je určen nejen vám, kteří se základním energetickým technikám již věnujete, ale i vám, kterým se mimosmyslové schopnosti (či povědomí o nich) teprve probouzí - a rádi byste je celistvě uchopili, a dál rozvíjeli.

 

Co můžete čekat? 

Prožitkový a sebe-objevovací seminář, který vás smysluplně provede krajinami (vaší) duše. Snoubí v sobě techniky a poznatky slovanských druidů, jiho-amerických šamanů, východních nauk, a mnoho dalších poznatků z celostní medicíny, psychoterapie, muzikoterapie, krystaloterapie, aromaterapie, a mnoha dalších zkušeností z mé 22 leté terapeutické praxe a 25 letého šamansko-druidského putování (Evropa, Spojené Státy, Jižní Amerika). 

Setkávání vždy spolutvoříme, je živé a vždy odpovídá potřebám účastníků. K uzavřenému kruhu i k jednotlivým účastníkům dostávám zprávy a vedení, které s pokorou předávám dál a výklad i průběh technik tomu přizpůsobuji.

Název Krajinami duše mi přišel v roce 2015 během šamanského putování horním světem, během kterého jsem od svých průvodců dostala vnuknutí a posvěcení seminář začít poprvé. Od té doby se vyvinul a účastníci pak pokračovali Cestou dračí moudrosti. Více o ní zde: https://www.pruvodceduse.cz/cesta-draci-moudrosti/

Stejně tak jsem ke Krajinám duše obdržela poselství i o Zimním slunovratu minulého roku a je mi ctí, že jej nyní mohu nabídnout i v pohádkovém kraji Lužických hor.                                                                                      


Setkávání je koncipováno na 3 roky jako ucelený cyklus - a co nás přesně čeká?                           

 • sdílíme aktuality - co se zrovna děje a jaký je záměr? (tady na Zemi, na našich spřátelených planetách, v naší části galaxie...)

 •  zprostředkovávám vám různá poselství a rady, které jsou nám předávány bytostmi z 5D a vyšších dimenzí - archanděly, draky, či spřátelenými rasami..; diskutujeme o nich a zprávy samozřejmě přinášíte i vy, kteří je přijímáte - za sdílení jsem moc ráda:-)

 • v úvodu se učíte poznávat sebe - všechny své části, probíráme energetickou mapu člověka, strom života, princip jinu a jangu, atd.
 • následně se učíte zacházet nejprve se svou energií, učíte se vnímat své vnitřní procesy, využívat vlastní energetické zdroje; učíte se základním technikám dechu; dále se učíte vnímat svou vnitřní ženu a svého vnitřního muže 
 • poté se učíte zaznamenávat a používat základní energie kolem nás: živlové a kosmické
 • s tím koresponduje náročnost technik: nejprve se budeme věnovat základním technikám jako např. uzemnění; spojení se zdrojem; odblokování a zprůchodnění čaker
 • dále se budeme věnovat technikám ochrany (např. Vajíčko, Světelný štít, Maharidský štít, Pyramida, také je aktuální ochrana před 5G a 6G; kosmickému záření; a různé způsoby ochrany našeho ELMP)
 • jako mírně pokročilí se učíte techniky očišťování (denní sprcha, očištění od parazitů) a propojování (např. koherence srdce a mozku)
 • až budete umět zacházet se základními energiemi, budete se věnovat aktivaci různých částí v čakerní soustavě: např. 3. oko, vnitřní rádce, vědma, ad.; dále budeme aktivovat další části vaší bytosti, o kterých jste dosud ani netušili, že je máte:-) např. spojení s hvězdou, s duchem, technika Fialového plamene, aktivace 8 kmenových buněk, aktivace dalších vláken DNA, a mnoho dalších..
 • také se učíte techniky, kdy vědomě používáte konkrétní energie za konkrétním záměrem (např. kvantové léčení, zhmotnění záměru, atd.)

Čakerní soustava:

 • učíte se zacházet se základní čakerní soustavou a svými energetickými těly - procházíme čakry a energetická těla, učíme se prožitkem o jejich významu, učíte se je aktivovat, čistit, používat.. pro každou čakru si vyberete kámen, se kterým budete pracovat (řešíme předem, abyste svůj kámen včas měli); u každé čakry se zastavíme a procházíme témata, která jsou s ní spojená - skrze techniky a meditace si máte možnost zvědomit přežité či destruktivní vzorce, a rovnou je přenastavit..
 • v rámci 1. čakry se učíte spojení se zdrojem; patří sem témata jako: uzemnění, patřit někam/mít své místo, chudoba x hojnost; existenciální strach
 • v rámci 2. čakry se zastavíme a věnujeme se práci s vnitřním dítětem: obnovíme spojení, podpoříme ho (artefiletika), učíme se spolupráci s ním; patří sem dětské strachy a bubáci, které si často pěstujeme až do dospělosti; patří sem téma instinktu, a další důležitá témata jako: tvořivost, spontánnost, a radost
 • v rámci 3. čakry se podíváme, jak to máme se sebe-vědomím, jak nasloucháme svému střednímu Já, jak uplatňujeme svou sílu, jak reagujeme na stres, nátlak, agresi? Také sem patří téma sebe-lásky a sebe-hodnoty, které navazuje na 2. čakru; velkým tématem je také náš vnitřní kritik:-), se kterým budeme pracovat tak, abychom namísto strachu ze selhání a nepřijetí, sebekritiky či sebeodsuzování  mohli žít v důvěře, tvořivosti a radosti 
 • 4. čakra - je pro většinu lidí nezdolatelnou výzvou; patří sem témata jako bezpodmínečná láska a laskavost - nejen k ostatním, ale i k sobě; aby byla 4. čakra skutečně zdravá, je třeba mít zvládnuté ty předchozí; dalším tématem je od-puštění (šamanská technika Otepi; Hawaiská technika Ho'oponopono, rituál Červené růže)
 • vyšší čakry - jsou závislé na funkčnosti nižších čaker, společně je také aktivujeme, opravíme, a budeme se s nimi učit pracovat..
 • 5. čakra - na této čakře závisí, jak umíme komunikovat se sebou i s vnějším světem; je s ní spojen i princip zhmotňování, a tak se podíváme na to, co je záměr, jak funguje, a proč lidem nefungují pozitivní afirmace; učíte se šamanskou techniku Kvantovy díry, která je základním principem zhmotňování; dále se učíte komunikaci s průvodci, anděly, a dalšími bytostmi (tzv. invokace), která je také navázaná na 5. čakru
 • 6. čakra - aktivujete si 3. oko; zabýváme se sny, šišinkou, DMT, a dalšími oblastmi spojenými s 6. čakrou; velkým tématem 6. čakry je intuice
 • 7. čakra - vplouváme do možností transcendence, výstupu z duality, přestup ze 3D do 5D
 • 8. čakra - Vadžradhara - aktivace čakry brzlíku je nutná pro pozdější vyspělejší techniky, jako je např. Merkhaba; tato čakra je u většiny lidí neaktivní, stejně jako brzlík; aktivací začne vaše tělo zcela jinak regenerovat a používat jinak energii v malém i velkém okruhu.
 • 9. - 12. čakra - pravděpodobně zůstanou na pozdější Cestu dračí moudrosti, ale 11. a 12. čakru - Hvězdu Země a Hvězdu Nebe (galaktický port) bych ráda udělala v rámci základních čaker ještě během putování Krajinami duše
 • menší čakry na dlaních - aktivujeme je pro energetické léčení, používání kamenů, jídloprosbu, a mnoho dalších technik
 • práce s čakrami nás zavede i ke zpěvu do čaker a Bija mantře 


Dále:

 • objevujete, jaký potenciál v sobě nosíte, a jaké bloky vás brzdí (traumata, destruktivní vzorce)
 • traumata si skrze různé techniky a rituály odblokujete; destruktivní vzorce přeprogramujete
 • učíte se meditovat, pracovat s hlubším alfa stavem vědomí (techniky rozšířeného vědomí), ze kterého (nejen) šamani vycházejí; učíte se různým technikám, jak se do toho stavu dostat
 • učíte se používat tento meditační stav pro různé účely: programování mysli, usínání, atd.   
 • učíte se rozvíjet své danosti (někteří zjistíte, že vám vyhovuje práce s kameny, někteří si oblíbíte např. živlové energie, někdo později kvantování, atd.)  
 • rozkrýváme mýty o vzestupu; učíme se koncept dimenzí a pohybu mezi nimi
 • projdeme základy kabalistického pojetí života - Škola života
 • postupně přidáváme další okruhy jako jsou: poselství Thovta, Atlanťanů, anebo světelný jazyk, který je nám nyní k dispozici, aby nám pomohl pochopit esenci nosných hodnot...
 • nahlížíme do tajů různých učení, filozofických směrů, léčebných technik a systémů - kabala, pránické léčení, TPM, Tao, apod.


Šamanská práce:       

 • procházíme základní pilíře šamanismu - strom života, Medicine Wheel, principy šamanského léčení, atd.
 • učíte se základům šamanské práce - kotva, záměr, co je to časoprostor, časová osa, dimenze, vnímání aury, atd.
 • učíte se pracovat s kameny - aktivovat je, komunikovat s nimi, používat je na léčení... žijeme v Kříš'tálovém věku, a krom Atlantských krystalů přichází nové krystaly, průvodci, kteří pomáhají probuzení vědomí lidí, překvantování na vyšší vibrace, umožňují rychlejší aktivaci dalších vláken DNA, a mnoho dalšícho.. a my během putování Krajinami duše některé z nich poznáme..
 • učíte se šamanským sestupům nejprve do středního světa, pak i těch dalších - na šamanské sestupy se nejprve vydáte, abyste si našli své průvodce a silová zvířata. Později záměry rozšíříme ... šamanské sestupy často doprovázím bubny
 • tvoříme šamanské konstelace s kameny
 • vytvoříte si svůj vlastní šamanský buben (pro ty, co chtějí)
 • podíváme se na indiánské učení 5 dohod (kdo bude nakloněn, tak i formou improvizačního divadla:-))

Co vám kruh dále nabízí? 
 • scházíme se v léčivém kruhu, tzv. Medicine Wheel
 • pořádáme přechodové rituály kola roku (kombinace keltského a šamanského světa) 
 • chodíme na energeticky silná místa a pracujeme s orgony

A pak?
 • Stáváte se spolutvůrci společného putování krajinami duše:-) 
 • Uvědomujete si, že je čas vědomě prožívat život a vědomě používat všechny nástroje, které nám byly kdysi dány a následně odebrány. Nyní máme možnost je opět aktivovat, aktivovat další vlákna DNA... 
 • Uvědomujete si, že je čas stát se celistvými bytostmi, s vlastním spojením s vyšším já a vyšším vedením, které máme k dispozici      
 • Cítíte, že je čas oprostit se od bludných pojetí hodnot, které nám byly tisíceletí vštěpovány pro to, abychom byli snadno ovlivnitelní a manipulovatelní (tuto moudrost nás učí Velká Arkána a světelný jazyk)   
 • Chcete se stát autonomními - znát svoje možnosti a více pracovat s vlastní (léčivou) energií, využívat energie a jiné zdroje vesmíru pro svůj prospěch (případně prospěch těch, kteří požádají o pomoc); pracovat se svými emocemi a myšlenkami, řídit je tak, aby sloužily ony nám, ne my jim..Po ukončení naší společné cesty si uvědomíte, že je stále co objevovat, a budete v objevování pravděpodobně pokračovat dál - pro duši a ducha je totiž nejkrásnější objevování, které přichází po cestě životem... aneb cesta je cíl...

Pro účastníky cyklu Krajinami duše je připraveno pokračování "Cesta dračí moudrosti" - prozkoumáváme vyspělejší meditační techniky a práce s energiemi; své vědomosti a schopnosti více integrujete do života, zdokonalujete schopnosti zacházení s energiemi.. Každý cyklus se liší, aktuální Cestu dračí moudrosti naleznete v menu nalevo...Z PRAKTICKÉHO SOUDKU:

Setkávání bude probíhat 1x měsíčně - v pátek od 16 do 21 hodin (v rámci skupiny můžeme čas upravit). 

Cena 1000,- Kč 

Místo konání: Centrum Amida, Děčín    

Zahájení na podzimní rovnodennost - pátek 22.9.2023 v 16 hodin 

Termíny pro rok 2023-2024: 22.9., 13.10., 3.11., 1.12., 19.1., 9.2., 22.3., 26.4., 17.5., 14.6.

Přihlášky na: luna@pruvodceduse.cz

Co sebou: pohodlné oblečení (vhodné na meditaci vsedě i vleže); jídlo a pití; blok + něco na psaní; před každým setkáním budu posílat informativní emaily, ve kterých případně dopíšu, co je třeba (např. na zpěv do čaker šátek, na artefiletiku nebo šamanské sestupy budou třeba křídy, na práci s čakrami a krystaloterapii oblíbený kámen, aromaterapii oblíbený esenciální olej, apod.) 


Pozn. někteří mi píšete, zda nevadí, že neznáte kameny, nebo že ještě nemáte vlastní buben - vůbec to nevadí. Buben si budete mít možnost vytvořit vlastní - jako svého duchovního průvodce, a bude zasvěcen; o krystaloterapii, čakrách, atd. také nic vědět nemusíte, to vše na setkávání budete objevovat:-) Těším se na vás v září!