Zimní Slunovrat 2023

22.12.2023

Moji milí,

obklopuje mne zasněžená krajina a opojné posvátné ticho, které si o to více uvědomuji díky jemnému šepotu chumelících vloček a vyprávění větru stromům. Ohřívám se v malém srubu u ohně, jehož plameny promlouvají k mému srdci..

A pak jeho píseň doprovází můj šamanský buben - Luna na křídlech Fénixe. Tato bytost přišla na svět před několika lety také o Zimním Slunovratu..

A v tomto bezčasí, kdy se cyklus zrození a smrti na chvíli zastavil, se i já usebírám do svého srdce, do hlubin svého nitra, kde tančím jeho píseň, a přijímám poselství od svých průvodců.. a vplouvám do hlubin s vůní Cypřiše, který je spolu s Tisem zasvěcen Zimnímu Slunovratu…A ten nám přináší následující témata a výzvy:

1. vědomý krok do svého nulového bodu - obsazení svého vnitřního prostoru a svého těla                 

x           

život ve vychýlení - nemožnost zacházet se sebou (se svým tělem a se svým JÁ - které není silné JÁ nýbrž slabé nevědomé     já…)

K tomuto mi přišel obraz: vznáším se v prostoru a jsem schopna vidět i organizmy o velikosti nanometrů. Všude jich je mraky, a vyčkávají na vhodného hostitele. Dostanou se úplně všude a všichni jsme jich plní. Jsou ve vodě, v potravě, ve vzduchu, pijeme je, jíme je, dýcháme je… (o nich napíši v separé článku). To, co bychom měli vědět, je, že jsou chytří a vnímaví, a že nemá cenu bojovat proti nim - to už by znamenalo vylézt ze svého středu (nulového bodu), čili opustit svůj prostor.. Je třeba zůstávat v onom pomyslném oku hurikánu, ve kterém lze zvládnout jakoukoli bouři v okolí, ale podmínkou je: zůstat ve svém nulovém bodě. Je také dobré vědět, že se i s nimi dá domluvit - ale to lze pouze ze svého (nulového) bodu síly, ne když jsme vychýlení..

K tomu nám dopomůže denní meditace; Tai chi, Cchi-kung, jóga, apod.; denní pobývání v lese; noční uzemňování (ať už pomocí měděného drátu nebo moderního uzemňovacího prostěradla); také je dobré mít doma Somavedic a orgonové zářiče; poslouchat co nejvíce léčivé frekvence (ideálně ve sluchátkách) a v neposlední řadě je nutné vědomě zacházet s elektronikou - nemít žádnou v ložnici, a dobré je také omezit čas strávený na mobilu na minimum… tím si lépe udržíme integritu svých hranic…

Hmotným podpůrným prostředkům se budu věnovat zvlášť..


2. tématem je: ukotvení x chaos v časo-prostoru

Čas se od posledního Samhainu zase zrychlil, nyní máme reálně 15 hodin denně, možná už ani to ne. Jistě jste všichni zaznamenali..

S častými změnami v elektromagnetickém poli země, s jeho oslabením, se Slunečními bouřemi a výrony, se zcela novým druhem kosmickému prachu, a spoustou dalších látek, které tu máme ve vzduchu a ve vodě - tak s tím vším je těžké se popasovat, natož když už ani nemáme opěrný bod v ose časo-prostoru.

Čato-prostorová osa se totiž hroutí, a nezbývá než se vrátit k sobě - i z toho je zřejmé, že jediným pevným bodem nám bude právě ten náš nulový bod…


3. vědomá práce se svými vnitřními hodnotami

Pokud si jich nebudeme vědomi a nebudeme s nimi v souladu, stanou se nám překážkou. Nezpracované se stanou potravou pro ego a otravou pro duši..


4. vědomá práce s nepříjemnými pocity, strachy, traumaty…

x        nepochopená (=nevyužitá) sklíčenost, úzkost, smutek, deprese, vztek…

Stejně jako s vnitřními hodnotami je třeba pracovat s "negativními" pocity, strachy a traumaty. Nezpracované často ovládají naše životy a působí v nich chaos a destrukci. Když nakonec zavolají po naší pozornosti, jsme připraveni je vynést na světlo a roz-pustit…V tomto období vás může více bolet hlava, mohou se aktivovat hluboká a stara zranění; může docházet k úrazům páteře, míchy, nebo zlomeninám; a také na sebe mohou upozorňovat plíce, ledviny, nadledvinky, hypothalamus a další orgány neurohumorální soustavy..Krom výzev přináší tento Slunovrat i velké dary:

- možnost projevit se a být sám sobě autoritou

- možnost žít v přítomnosti, být imunní vůči vnějšímu chaosu

- možnost posunu na tele-patickou komunikaci

- aktivace nových funkcí některých orgánů zatím na "zkušební provoz" - je to jako předstupeň úplné aktivace, která ale neproběhne bez kontroly dostatečného fungování naší vnitřní elektřiny. Je to jako pustit 1000V do zásuvky na 220V - takže postupně navyšujeme kapacitu okruhů, proudění elektřiny, a až na konci se vše spustí naplno..

- spouštění zcela nových energetických center - o tomto jsem psala již před pár lety, nyní je však jejich funkce nejen znatelnější, ale je i nutná pro to, aby to, co jsem tu psala, mohlo vůbec proběhnout.. Jsou to nová energetická centra (čakry) Vadžradhara, Suria, dále čakry v oblasti uzlin, na ploskách nohou a na dlaních (tady bych jen chtěla upozornít, že těm, kteří hodně používají mobil, se mohou ozývat konečky prstů - můžete to pociťovat třeba jako brnění nebo pálení; toto ale není projev samovolné aktivace; je to reakce na aktivitu AI skrze telefon).


Přeji vám všem klid v duši.

Nechť každý z vás najde cestu do svého nulového bodu, do své vnitřní krajiny, kde se rozprostírá posvátné ticho.

Nechť každý z vás tančí píseň svého srdce.

Požehnaný Slunovrat 🌞