Rituál Lví brány 2022  

28.07.2022

LVÍ BRÁNA 22                                                                                                                  ... aneb up-grade 4 Dohod a kvantové vědomí


Moji milí,

8.8. se aktivuje portál, který nás spojuje se Siriem, portál kterému se díky aktuálnímu znamení říká Lví brána. Země a naše Slunce jsou vyrovnáni se Siriem, pásem Orionu, pyramidou v Gize a velkým Centrálním Sluncem. Naše Slunce a Sirius ten den vychází a zapadají v přibližně stejnou chvíli, a tím se jejich dynamika stává synergická. Je to období vysokých vibrací, období kdy se éter téměř dotýká hmoty, a je tedy mnohem snadnější spojit se se svou předlohou a podle aktuální potřeby přenastavit své záměry tady ve hmotě.

Mayové slavili 26.7. Nový rok, po kterém kulminovaly energie vedoucí k aktivaci Lví brány a spojení se Siriem. Sirius přináší změny, nové energie, možnosti nového náhledu, nový vítr do plachet. Je to naše duchovní Slunce, a proto bylo pro Aztéky, Inky, a Maye období mezi 25.7. a 12.8., kdy se brána uzavírá, tak přelomové.

LVÍ BRÁNA 2021 


Lví Brána byla minulý rok o to silnější, neb zimní slunovrat 2020 přinesl vstup do nové éry lidstva, počátek jiné časové osy, probudili se mnozí draci, a dračí energie nám byla nabídnuta jako podpora pro tuto nezměrně hlubokou transformaci. Letní slunovrat 2021 přinesl možnost prvního ukotvení v této časové ose, a za pomocí energií Neptuna také možnost stvrzení vlastního záměru pro toto období. V Aztéckém kalendáři stojí, že 26. května roku 2021 Slunce vešlo do tzv. 6. Slunce, cyklu který trvá 6000 let a přináší hluboké transformace.

Lví brána nesla snad nejvýše vibrující energie pro přenastavení vědomí, které jsem v této inkarnaci zažila. Přinesla možnost ukotvení ve vyšších vibracích nové časové osy, možnost přestupu pro ty, kteří jsou připraveni, a zároveň silný tlak na ty, jejichž vibrace zůstávaly těmito proudy nedotčeny. Tyto přetlaky se mnohým projevovaly v běžném životě jako nepříjemné střety, zašmodrchané situace plné nedorozumění, narážení na okolí, nepříjemné zvraty, kdy lidé měli pocit, že věci neplynou tak, jak by měly... Naopak v plynutí a postupném přenastavování lidé měli možnost zažívat synergii, synchronicity, pociťovali často, jakoby měli anděly někde po ruce či byli v otevřeném spojení se svým Duchem. V situacích zdánlivě nezvládnutelných, nestihnutelných, a nemožných nám bylo dopřáno dorazit včas, stihnout dokončit úkol, dveře zůstávaly déle otevřeny, jen aby se zavřely těsně za námi, nečekaně se uvolňovala zamluvená místa, a vždy jsme našli možnost domluvy, byť jsme mluvili s cizincem zcela jinou řečí.

Neb řeč srdce a duše nemá hranic.

LVÍ BRÁNA 2022 

Poselství Lví brány pro tento rok se mi krystalizuje do slov již pár týdnů. Je umocněné možnostmi nově otevřeného Portálu Mistrovských energií, který je střežen zlatým drakem, a navazuje na možnosti zhmotňování, o kterých jsem psala o Letním Slunovratu. A díky zrychlujícímu se času a navyšujícím se vibracím se zdá neúprosné. Jde o naše myšlenky, o naše vědomí, o naši energii, kterou do portálu pošleme... sahá to do samého jádra naší bytosti...

Jestliže do nedávna platilo pravidlo "nehřeš slovem", tak za uplynulý rok se díky překlápění realit tato dohoda začala vztahovat i na naše myšlenky. Je čas ponořit se do kvantového vědomí.

Lidé dlouho žili odpojeni od svého zdroje, a dávno zapomněli na svou magii - schopnost převádět energii do hmoty. Energie je ve vesmíru nekonečno, a je nám k dispozici. Stačí o ní poprosit a stáhnout si jí. Jak jí stahujeme a jak jí formujeme, je nakonec to, co určuje výsledek magie. Jde tedy o jasnost našeho záměru a čistotu srdce. Všechny energie jsou propojeny v kvantových polích, a všichni jsme jejich součástí. Co vysíláme, vysíláme právě do nich, a tím spoluvytváříme předlohu pro následný hmotný život tady.

Poselstvím a výzvou Lví Brány 2022 je, aby se každý z nás napojil na svůj zdroj, a rozpomněl se na možnosti, které v něm dřímají. Výzva každému z nás, aby čerpal z kosmické energie a svým vědomým dechem (myšlenkou a slovem) jí tvaroval do svého záměru. Neb pouze tak jsme schopni ustát výzvy, kterým čelíme - jen díky vědomému zacházení s energií a myšlenkami budeme schopni vyhrát válku o naši mysl a duši, rozpustit pečetě, které nás drží, a začít tvořit paralelní svět.

V KVANTOVÉM VNÍMÁNÍ SVĚTA PODLE SVÉHO VNITŘNÍHO NASTAVENÍ DÁVÁME ROZMĚR ČASU A PROSTORU - PROSTĚ VŠEMU. PODÍLÍME SE NA TVOŘENÍ REALITY - DÍKY TOMU, ŽE MY URČITOU ENERGII NA CHVÍLI PODRŽÍME, DOPOČÍTÁVAJÍ SE OSTATNÍ ROVINY, A TY PAK ZASE PODRŽÍ NÁS - VZTAH JE PROVÁZANÝ, RECIPROČNÍ...


SEDMERO KROKŮ PRO NOVÝ ZAČÁTEK V KVANTOVÉ REALITĚ:

  • Každé ráno ještě než vstaneme z postele věnujme několik minut svému ZÁMĚRU - ještě jsme ponořeni do sebe, na půl cesty mezi snovým světem paralelních realit a tímto světem; síla a čistota energie, které jdou do záměru, jsou tedy mnohonásobně větší. Během dne pak vnímejme synchronicity, které nám slouží jako ukazatelé správného životního směřování... mnohé překážky se ukážou jako ochrana, a naopak nečekaně otevřená okna mohou být pobídnutím k novému směřování...
  • Vědomě zacházejme se svou ENERGIÍ: vlévejme jí do smysluplných věcí, nejlépe těch, které podporují náš záměr; věnujme se činnostem, které nás nabíjí a máme z nich RA-dost, neb tím sytíme svého Ducha, a on nás za oplátku podpoří v našich záměrech - opět, je to vzájemně provázané...
  • Pečujme o své MYŠLENKY a vnímejme kam dáváme svou POZORNOST: držme se pozitivních myšlenek; myšlenky udržujme jasné a konstruktivní; nenechme se stahovat do nízkých vibrací odváděním pozornosti k destruktivním myšlenkám anebo negativním scénářům živícím strach v nás; např. v tuto chvíli upínáme všichni pozornost k požáru v Českém Švýcarsku - zkusme podpořit situaci konstruktivními a pozitivními energiemi: posílejme místu lásku, podporující energii, vysílejme modlitby za déšť, posílejme sílu a vděčnost záchranářům, a odpuštění místo hněvu (neb nakonec nevíme, co les potřeboval, a zda mu právě takový požár v delším časovém měřítku nepomůže, byť nám srdce krvácí - a právě v tom spočívá naše ohromná duchovní síla)
  • Udržme si co nejvyšší VIBRACE po celou dobu: obklopme se pozitivně naladěnými lidmi, buďme co nejvíce času v přírodě; poslouchejme vysoce vibrační hudbu, dělejme si koupele vodní i zvukové... krásnou aktivační hudbu najdete např. zde: https://www.youtube.com/watch?v=BpAXFQJZ9oA
  • Každý večer než ulehneme, si udělejme čas na DUŠEVNÍ SPRCHU - stejně jako se sprchujeme vodou, abychom očistili své hmotné tělo od hmotných nánosů toho dne, osprchujeme své aurické tělo očistnými kosmickými energiemi tak, aby odplavily všechen emoční a mentální balast, a my tak mohli ulehnout a lehce odplout do snové říše nezatíženi zbytečnostmi. Ideální je sprchovat se nejprve bílou kosmickou energií a na závěr můžeme zlatou na ochranu a zvýšení vibrací
  • KRUHY SÍLY: v noci z 11. na 12.8. nás čeká silný úplněk, který podpoří naše záměry. Meditace a kruhy síly je tedy nejlepší naplánovat na 11.8., kdy Luna bude nabývat své maximální síly. Úplněk nastane ve znamení Vodnáře a tak již brzy poplujeme v jeho silných energiích. Vodnář nám pomůže zrealizovat své vize. Jeho působení je celoplanetární, přináší vizionářské energie, ale v nezvládnuté podobě se projevuje jako skrytá či ušlechtilá manipulace celým lidstvem, či výjimečnými jedinci, kteří ve své povýšenosti spustí proces, aniž by viděli následky svých činů. My se můžeme spojit v kruzích síly po celém světě a vyslat modlitby, které s jeho pomocí podpoří naše záměry, které budou sloužit nám dobrým lidem na této úžasné planetě, nikoli mocenským silám, které se nás snaží pod rouškou ušlechtilé ochrany držet ve vězení ...  


Na pomoc přichází i naše Matka Země - někteří cítí její nádech a výdech, cítí její vibrace, a tak i cítí, že se její frekvence často vychyluje; je to součást procesu převibrovávání... a volá nás, abychom udělali totéž...MEDITAČNÍ RITUÁL NA ZÁMĚR

Příprava: na oltář dejte zástupce všech směrů; dar zemi, a pokud již záměr máte, pak i předmět, který jej reprezentuje.

Průběh: Očistěte se. Stůjte bosí na zemi, na trávě, tam kde vám je dobře (klidně pod vaším oblíbeným stromem), vnímejte proudění energie skrze vaší spodní čakru - Hvězdu Země - a skrze chodidla, vnímejte proudění energie skrze vaší horní čakru - Hvězdu nebe. Otevřete čakry na dlaních a spojte je s chodidly a vašimi dvěma hvězdami. Dýchejte volně, pomalu, zhluboka do bránice, a sledujte dech, staňte se dechem, cílem je, aby tělo bylo uvolněné, bez energetických blokád.. Všechny myšlenky nechte plynout do země, stáváte se krásně průchozím kanálem pro energie..

Napojte se na svá srdce - hmotné a duchovní. Usaďte se mezi nimi, v oblasti nad ming menem. Setrvejte a nechte se volně unášet v proudu své energie. Dovolte, aby se mezi srdci vytvořila zlatá lemniscata.

Zvědomte si svůj záměr. Pokud nevíte, můžete si pomoci zodpovězením na následující otázky:

- jakou oblast chci transformovat/zlepšit?

- jaké danosti chci aktivovat?

- jak vypadá moje světelnější já?

Ze svého středu mezi srdci pak veďte spojení skrze Hvězdu nebe a spojte se se Sluncem a pak se Siriem; a pokud to zvládnete, můžete se spojit i s Centrálním Sluncem, a pak. se středem Země - pak budete naprosto ukotveni:-) V tomto magickém prostoru můžete ze spojení utvořit tetrahedron, jehož elementem je oheň (pracovat s touto myšlenkou můžete jakkoli tvořivě). Požádejte své průvodce (šamani mají zvířecí nebo mistry, ale mohou to být i andělé či archandělé), aby vás tímto rituálem doprovázeli.

Představte si portál vedoucí k Siriu. S pokorou vejděte a setrvejte, někdy se brána začne točit a od tohoto okamžiku dál probíhá vaše meditace různě. Může se stát, že se z tetrahedronu stává Merkhaba...

Pokud brána setrvá na místě, s pokorou projděte a vnímejte změnu při vstupu do pole Siria. Jste v transformačním poli duchovního Slunce.

Požádejte o zprávu, která je pro vás aktuální. Pak můžete požádat o pomoc s vaším záměrem, který jste si dali. Sledujte zprávy, vjemy, myšlenky, tóny, hudbu, vůně, cokoli.. Dovolte si prožít, že jste multidimenzionální bytost. Můžete si také zprávu nechat promítnout 'na plátno'. Vnímejte také, jaký průvodce či průvodci přijdou. Vše je pro vaše poselství důležité.

Na konci, až se vrátíte zpět k sobě, do svého středu (ať je v tu chvíli kdekoli), setrvejte ve svém světelnějším Já, ukotvěte si nový pocit v těle, uložte si nové nastavení a prociťte si to vše, setrvejte v tomto stavu co nejdéle, a pokuste se s tímto novým vědomím pomalounku vrátit zpět do plného vědomí, aniž byste ztratili spojení s tímto novým posvátným nastavením...❤️️