Samhain 31.10.2021

31.10.2021

Milí,

vstupujeme do nejtemnější části roku, což přináší obrovské transformační možnosti. Je čas usebrání se a odpojení se od vnějšího chaosu, který opět nabírá na síle. 

Je čas obrátit pozornost do svého nitra, oprášit pavučiny v chodbách labyrintu duše, a zažehnout louče - pokud nám nehoří stále, aby svítily na cestu poslům naší duše a ducha, kteří přináší důležité zprávy..

V tomto období probíhají silné transformační procesy na Zemi. To, co bylo nastaveno za posledního Zimního slunovratu pro následující rok, kulminuje. Zimní slunovrat 2020 znamenal vstup do nové éry lidstva, počátek jiné časové osy, a byla nám nabídnuta dračí energie jako podpora pro tuto nezměrně hlubokou transformaci. Letní slunovrat následně přinesl možnost prvního ukotvení v této časové ose, a za pomocí energií Neptuna také možnost stvrzení vlastního záměru pro toto období. 

Tento Samhain vynáší důležitost několika témat. 

Prvním je vyhodnocení, nakolik jsme se svého záměru drželi, a co si z této zkušenosti odnášíme dál do poslední fáze kola roku. Neb k Zimnímu Slunovratu si poneseme pouze semínka toho nejcennějšího, co máme. Nic víc. Co tedy můžeme do svých semínek vložit? Jaké cenné zkušenosti? Jaké nové hodnoty či vize? Jaké nové vlastnosti jsme si osvojili? Je mezi nimi laskavost, trpělivost, shovívavost, podpora, štědrost - a to nejen vůči okolí, ale i sobě?

Dalším je navnímání starých nefunkčních vzorců, které nám v následování svých záměrů překáží. Konkrétně se nyní jedná o téma závislostí. Můžeme se sami sebe zeptat: Na čem jsem závislý/á? Na čem lpím tak, že mi to překáží ve flexibilitě? Co mě drží na místě a brání v cestě za svými záměry?

Může se jednat o závislost psychickou (vztahy, jistoty, peníze/majetek, sociální statut, sociální sítě, atd.) anebo fyzickou (jídlo, alkohol, drogy, atd.). Dopřejte si klid, abyste se mohli dostat nejen ke konkrétnímu tématu, ale následně i k nápovědě co s tím. Pokud budete otevřeně přijímat zprávy od Vašeho vyššího vědomí, odpovědi se Vám dostane. 

Přichází čas, kdy budeme mít možnost všechna tato stinná témata v sobě prozkoumat. Tento čas je natolik úžasný, že téměř platí pravidlo přímého zhmotňování - využijte této možnosti a zaměřujte svou pozornost pouze na procesy (hlavně ty vnitřní), které Vám dávají smysl. Pamatujte, že tam, kam namíříte pozornost Vašeho vědomí, tam proudí Vaše energie. Obzvlášť silně se to projeví, když jsou mysl a srdce zajedno. Při této koherenci dochází k synergickému efektu, a proces běží o to silněji.  Pak může platit i to, že cokoli je možné...

MEDITACE - ZÁVISLOST

Zameditujte si a projděte stinná témata závislostí, avšak neulpívejte na nich. Pokuste se zůstávat otevřeni, byť to může být bolestné, a dovolte Vašemu vyššímu já, aby ihned nabídlo konstruktivní řešení - cestu ven z té pasti... (můžete jít např. čakru po čakře). Dovolte si k sobě být laskaví, vnímejte se jako úžasnou bytost, která si zaslouží péči a lásku. Oceňte se a vnímejte krásy svých éterických předloh. Nakonec se navnímejte tak, jací byste chtěli být, a tuto vizi si vložte do svého srdce a do své mysli, nechť se v tomto záměru propojí... Vemte si kousek papíru a napište si na něj konkrétní závislost, která Vám brání v rozvoji. Může jich být i více...

RITUÁL SAMHAIN 2021

Vytvořte si oltář. Zapalte oheň. Pokud máte kolem ohniště rituální kameny a provázíte rituálem i ostatní, stůjte na západě. Očistěte se. Ukotvěte se v Zemi pomocí kořenů, které vedou z Vašich otevřených chodidel až k samotnému srdci Země. Propojte se s Hvězdou nebe. Propojte své hmotné a duchovní srdce, a vnímejte, jak mezi nimi proudí nádherná lemniscata - barvou kdekoli od růžové, přes zelenou, až po zlatou - jak to budete. cítit, tak je to v pořádku... Nyní jste pevně ukotveni mezi Nebem a Zemí, ve svém středu... Přizvěte všechny živly, oslovte je jeden po druhém. Pak pozvěte všechny své předky. V ruce držíte papír, na kterém máte napsané vše, co Vám brání v následování záměrů (závislosti). Poproste všechny živly a své předky (můžete přizvat i anděly a další průvodce), aby Vám v procesu ukončení závislosti pomohli. Můžete pronést větu, jak je např.: JÁ, .... (jméno), tímto ukončuji svou potřebu......  (o jakou závislost jde). A vhoďte papír do rituálního ohně. Než papír vhodíte do ohně, můžete i pronést řeč - proč už to nepotřebujete, čím to nahradíte, a co si ponesete do Zimního Slunovratu... Poděkujte průvodcům a předkům. Chvíli stůjte u ohně jen tak a nechte doběhnout první fázi rituálu. Zavřete postupně oči, vnímejte oheň jakožto posvátný, a všechny jeho kvality nechte na sebe působit. Pak dovolte, aby světlo ohně přecházelo do Vašeho těla (buď skrze Hvězdu nebe nebo napřímo), aby Vámi protékalo a oživilo každou buňku v těle. Dovolte, aby každou buňku rozsvítilo. Až se všechny buňky stanou nositeli posvátného plamene života, roztočte je a vnímejte nárůst energie. Lemniscata mezi srdci také ožívá a nabírá na síle. V následujících měsících Vám bude oporou během tvoření vlastní reality a vnitřní světlo buněk dodá potřebnou energii. Nakonec poproste své vyšší vědomí o zaslání ochranného symbolu do Vašeho energetického pole. Symbol usaďte tam, kde jej budete nejlépe vnímat (srdce, Hvezda nebe, předloha, krystalická mřížka, buňka...). Propojte se s ním a zaktivujte jeho ochranu. Pokud máte děti, můžete pod jeho ochranu vzít i je -  pro ty, kteří zatím takto nepracovali: můžete si např. představit, jak se ze symbolu šíří ochranná aura a pod ní stojíte Vy a Vaše děti (jako pod deštníkem). I za tuto pomoc poděkujte. Až budete mít pocit, že vše jest dokonáno, ještě jednou poděkujte všem průvodcům a propusťte je. Totéž udělejte s předky. V klidu pak setrvejte ještě nějakou chvíli u ohně, a dovolte, aby proces doproběhl. Jste vnořeni do sebe, a vnímáte každý pohyb mysli, každý záchvěv srdce... Vše splynulo v jedno, jste úžasnou plynoucí energií, a jste připraveni na hluboký ponor v následujících měsících...

Požehnaný Samhain