Zimní Slunovrat 21.12.2021

21.12.2021

Moji milí,

ocitáme se v silně transformační době, kdy se prolínají reality natolik, že i oblasti dosud nehmotné dostávají hmatatelné obrysy - ať už jde o vědomé tvoření reality nebo nízko-vibrační emoce jako jsou strach či bezmoc. Tento rok vynesl na povrch to, co si každý v sobě dlouho nosil, ale nyní již právě díky projevenému není možné tyto věci zakrývat.

Poslední 4 týdny nás týden po týdnu vedly skrze pomyslnou spirálu. Každý týden jsme s prohlubující se tmou měli možnost sestoupit níž do krajiny své duše, ztišit se a tak si povšimnout toho, co bylo načase podrobit světlu reflektorů našeho vědomí - ať už to byla oblast našeho těla, emocí, mentálního nastavení, či právě vrcholící karmické smlouvy a zátěže či jiné plány naši duše.

Dnešní rituál Zimního Slunovratu se nesl v silných a láskyplných energiích. Přinesl mi mnohé dary, které s vděčností přijímám, a o některé z nich bych se s vámi chtěla podělit - jsou to vize a zprávy od mých průvodců a draků. Některé z nich už začaly prosakovat na počátku adventního sestupu, další vlna přišla o úplňku, a dnes do sebe vše krásně zaklaplo..


NÁSTROJ POZORNOSTI A ZHMOTŇOVÁNÍ REALITY

Dnešní velký Zimní Slunovratový rituál je - jako vždy - jakýmsi vyvrcholením cesty spirály: již jsme prohlédli stíny volající po pozornosti, a jsme připraveni oprostit se od nefunkčních vzorců, které nám ubližují fyzicky i psychicky, od vrstev převleků a nánosů balastu, které běžně hromadíme, aniž bychom skutečně vyhodnocovali, zda-li je opravdu potřebujeme.

Tento rok však vynesl důležité téma - je to nástroj pozornosti. Zdá se možná nedůležité a příliš triviální, avšak právě POZORNOST je tím nástrojem, díky kterému nyní vytesáváme obrysy svých životů.

Je dobré si zvědomit, že:

 • kam upneme pozornost, tam míří naše energie
 • kam upneme pozornost a svou energii, to živíme
 • když něco živíme opakovaně, dáváme tomu život
 • máme MOC nad tím, čemu dáváme pozornost
 • máme MOC rozhodnout se, zda-li budeme živit konstruktivní nebo destruktivní energie a myšlenkové vzorce
 • máme MOC rozhodnout se, zda dáme pozornost jen jedné nebo více věcem
 • vždy je ale zachován Universální zákon o zachování energií
 • je tedy důležité být si vědom svých rezerv a moudře se svými energiemi zacházet
 • když živíme obavy a strachy, vdechneme jim život, začnou nám vládnout a nedají prostor konstruktivním procesům, které by nám mohly pomoci strachy transformovat
 • VĚDOMÉ POSÍLÁNÍ ENERGIE do konkrétního ZÁMĚRU PŘÍMO VEDE K JEHO ZHMOTNĚNÍ - čím efektivněji energii směřujeme (vnitřní dítě, srdce a mysl jsou v souladu s vyšším vědomím, ideálně s duchem, a duch v souladu s námi - což občas vázne...), tím efektivněji zhmotňujeme
 • TVOŘÍME VLASTNÍ REALITU - a to doslova a do písmene:-)


MOŽNOST AKTIVACE DNA

Součástí aktuální transformace je i možnost aktivace naší DNA - díky kosmickým energiím a dalším vlivům je nyní možné aktivovat si další z 12 vláken naší DNA. Tato možnost tu již několik let je, ale rok 2022 bude průlomový.

Je třeba si uvědomit, že se to bude dít tak jako tak - ať s naším vědomím nebo ne. Je tedy na každém z nás, zda se tohoto procesu chopí vědomě, použije nástroj Pozornosti a zhmotňování reality, začne meditovat a aktivovat svá vlákna DNA tak, jak je mu přirozené, nebo si nechá píchnout genový koktejl, který si s jeho DNA pohraje taktéž, ale jistě ne v jeho prospěch.

Na loňský Zimní Slunovrat se mnohým otevřely dveře k Aktivaci dračích energií - draci jsou zde, mezi námi, k dispozici pro ty, kteří jsou připraveni.

Draci ovládají časoprostor, pohybují se mezi světy, ovládají všechny živly, tedy i éter a stín. Kdo se živly pracujete, víte, že éter je naše předloha... Ocitáme se v opravdu nelehké době, procházíme nemalými zkouškami a ti, co projdou, mohou mít pocit, jakoby zažili KŘEST OHNĚM. A kdo jiný než právě draci by nám v této zkoušce měl stát po boku?

 • je čas očistit svou krystalickou mřížku
 • je čas jí přenastavit
 • je čas skrze inkarnační buňky aktivovat další části předlohy podle našeho aktuálního nastavení a stvrdit si či pozměnit závazky pro tuto inkarnaci
 • je čas VĚDOMĚ A S VLASTNÍM ZÁMĚREM aktivovat další vlákna DNANÁŠ PŮVOD A PODPORA DOMOVSKÉ HVĚZDY

Když jsem se před mnoha lety poprvé dostala na svou domovskou planetu a objevila draky, netušila jsem, že přijde den, kdy se cesty otevřou úplně. Dnes při rituálu mi bylo sděleno, že lidé budou zažívat setkání s bytostmi, které pochází z jejich domovského souhvězdí. Nabízí nám pomoc provést nás transformací.

Během prosince jsem měla několik vizí, které mne zavedly domů, a tady na planetě Zemi jsem objevovala pro mne silná energetická místa, která jsou s mou domovinou spojená.

Našla jsem také místo, kde budu moci tady na Zemi žít s draky, a zpřístupňovat tak lidem jejich energie.

Každý z nás máme takové místo na Zemi, je čas jej najít, aktivovat jej a zprůchodnit cesty...HARMONIE ENERGIÍ - vnitřní muž a vnitřní žena

Zimní Slunovrat nás směřuje zpět ke Slunci, ale zároveň je výzvou, abychom v sobě neustále živili svůj oheň, byť ve vnějším světě je světla málo.

Aktuálně je nastavení takové, že velmi záleží na tom, zda-li v této zkoušce obstojíme - výsledek bude skutečně definovat budoucí verzi reality Země.

Žít své Světlo, aniž bychom si jej nechali vzít, je výzvou pro celou planetu. Ještě větší výzvou je schopnost se o své světlo bezpodmínečně dělit, a zanechávat kolem sebe světelné mosty. Abychom to zvládli, potřebujeme v sobě ukotvit oba póly, jangový i jinový. Ve vnějším světě nyní převládá jangový, ale již od Samhainu jsme vyzýváni k jinovému postoji. Opět - toto se děje každý rok, avšak v tomto roce i na tomto výsledku zkoušky závisí budoucí verze reality Země.

 • vždy platí zákon o zachování energií v rámci daného systému - je-li někde převaha jangu, je třeba vyvážit ho jinem
 • jangová a jinová energie tvoří náš svět, prostupuje vším a všemi
 • jangový postoj je přímočarý, cílený, vyvine velkou sílu na kratší vzdálenost - stejně jako sprinter; je to ohnivá, jasně ohraničená, a projevená energie, a tím se zdá být silnější - avšak je projevená ve vnějším světě, a pokud nebude stavět na silném jinovém základu, její výsledek může být vnějšími vlivy zmařen
 • jinový postoj je skrytý, jinová energie je naprosto všude, stejně jako voda, která pronikne i skálou a zemí, oheň uhasí a s větrem si pohraje; jinovou sílu nelze změřit, ale lze jí vnímat a spatřit ovoce jejího působení; její sílu jí nikdo nevezme, a podléhá pouze éteru; dává nám výživu a podporu, a nese v těžkých chvílích, kdy netřeba jednoho akčního hrdiny, nýbrž milionů hrdinů, kteří budou v prozíravé tichosti tvořit světelné mosty
 • stejně jako ženy jang, tak i muži v sobě nosí jinovou energii - avšak někdy je pro muže těžké se jí vědomě dotknout, natož jí záměrně žít
 • pro takového muže je velkou nadějí žena - žena která beze zbytečných slov svým jinovým postojem svého muže podpoří a vytváří jinové pole, které mu pomůže aktivovat jinovou esenci v sobě - a to svobodně, způsobem sobě vlastním...
 • muži, kteří např. z dětství nesou 'jinové' trauma, potřebují nejprve vyléčit svou vnitřní ženu
 • některým se to podaří díky své partnerce, někteří potřebují nějaký druh jemné terapie
 • to stejné platí i u žen - některé ženy nejprve potřebují vyléčit svou vnitřní ženu, než budou schopny úplně se oddat jinové mohoucnost
 • je čas, aby ženy tvořily ženské kruhy a postavily se do své láskyplné a všeobjímající síly PARALELA - aneb všichni jsme jedno, láska a světlo

Ti, kteří zatím ve zkouškách obstáli, začínají tvořit jakýsi PARALELNÍ SVĚT ve světě. V mých vizích nese jméno PARALELA. Není organizovaná zvenčí, nýbrž vychází zevnitř každého, kdo žije své světlo. Je jako zlatá nitka, která přede novou realitu postavenou na nejvyšším vesmírném principu - principu LÁSKY. Nedá se sdílet s těmi, kteří tak nežijí. Nůžky se již rozevřely natolik, že se mezi jejich 2 hroty vytvořila propast. Ta pohltí veškerá slova - ta jsou zbytečná. Jediná možnost, jak se do Paralely dostat, je aktivovat své srdce a vnitřní světlo, ale to musí učinit každý sám za sebe, nelze to udělat za něj..

Ti, kteří již v Paralele žijí, dobře chápou, že všichni jsme jedno - láska a světlo. Poznají se podle laskavosti v očích, nedělají rozdíly mezi tábory a nepovyšují se nad nevědomou část lidí. Chápou, že každý je na cestě, a potřebuje svůj čas.. Vnímají (pro)past, která je záměrně skrze aktuální dění nastražena, a vidí, že je tu záměr nevědomé lidi rozeštvat do 2 nesmiřitelných táborů. Rozpor vyvolává pnutí, stres, strach o život, poté agresi jako přímou odezvu na pocit ohrožení, a nakonec přichází pocit bezmoci a zoufalství. A tak se vrší jeden spin za druhým, a celá situace nabírá vyostřených obrátek. O to víc je potřeba živit v sobě laskavost a pochopení. O to víc je třeba stavět světelné mosty a doufat, že budou majákem pro ty, kteří procitli a chtějí přejít...

V jedné z možných budoucích realit (ve kterou velmi doufám) přijde chvíle, kdy bude Paralela natolik silná, že se původní svět do ní začne překlápět. Bude vzrušující sledovat, která verze reality nakonec proběhne...

Jsou mezi námi lidé, kteří chtějí pomáhat a snaží se organizovat hromadné on-line meditace. Nabádám všechny k bdělé ostražitosti - čím rozsáhlejší tyto on-line meditace jsou, tím větší úskalí přináší; obzvlášť meditace celostátní či celoplanetární. Zdají se být tak lákavé a šlechetné - vždyť přeci chceme pomoci celé planetě a lidstvu, a jak jinak to zvládnout lépe než společně! Ale je tu velké ALE...

Kdykoli větší množství lidí napne svou pozornost a pošle energii jedním směrem, frekvenčně posunuté bytotosti tento tok energie ihned detekují a pokud nemá takový tok ochranu, je zneužit, čili poslouží pravému opaku. Málokdo umí ochránit své energetické pole před vnějšími vlivy, natož aby ochránil energii vyslanou kamsi do vesmíru, byť jí posílá s dobrým úmyslem. Navíc většinou nic nevíme ani o organizátorovi hromadné meditace, a vězte, že běžně dochází ke zneužití a odvádění energie právě jemu či bytostem na něj navázaným. Pokud se tedy chcete takové meditace zúčastnit (samozřejmě jsou světlé vyjímky), zjistěte si co nejvíce a předem si vše naciťte.

Je tu ale ještě jeden aspekt, který bych ráda zmínila: výzvy k hromadným on-line meditacím apelují na naše staré vzorce myšlení, že lidé musí něco dělat řízeně, aby to mělo nějaký vliv. To je ale právě jeden z konstruktů, které je třeba opustit, máme-li v této zkoušce obstát. Setkání v kruhu a skupinová energetická práce probíhá zcela jinak a za jiných podmínek, ta je naopak žádoucí...

 • je třeba si uvědomit, že stačí, když sám za sebe budu žít své světlo
 • je třeba si uvědomit, že mohu ovlivnit a ochránit pouze sebe a svou energii
 • je třeba si uvědomit, že vcházíme do období, kdy je možné žít principy 5. dimenze - čili VŠE, CO DĚLÁM, DĚLÁM POUZE ZA SEBE; vše je ryze osobní, individuální, a KAŽDÝ TO MÁME JINAK, neb pocházíme z jiných koutů galaxie, a každá duše má pro danou inkarnaci jiné karmické výzvy 
 • je třeba si uvědomit, že to, co děláme, vychází z nás, a jsme-li s tím v souladu, nepotřebujeme ani součinnost, ani požehnání druhých
 • je třeba si uvědomit, že půjdeme-li svou a tedy nevyšlapanou cestou, nebude možné po ní jít s ostatními, neb oni mají svou.. je ale možné kráčet vedle sebe a své prožitky sdílet ... a obzvlášť v této době je úžasné tvořit a společně se obohacovat v kruzích, ať jsou ženské, mužské, šamanské, druidské, lokální, nebo rodinné... 
 • je třeba si uvědomit, že právě tím, že budeme žít svou realitu a živit své světlo, ovlivníme budoucí realitu země - v souladu se sebou každý sám za sebe může žít svůj vlastní mír... ten se pak otiskne do hmoty a nastane mír projevený... za mír nelze bojovat... mír lze pouze žít a život v míru začíná u každého zvlášť, v soustředěné tichosti a v klidu (pamatujte na nástroj pozornosti - pokud budeme živit boj, zhmotníme boj; pokud budeme živit lásku a mír, nastane láska a mír...).


Moc doufám, že se nám všem podařilo do svého semínka vložit ty největší dary, které si přejeme v příštím roce rozvíjet. A moc si přeji, aby se nám podařilo to své semínko v následujících měsících bezpečně uchovat, aby jej bylo možné na jarní rovnodennost zasít... Přeji nám všem, abychom měli dost odvahy a sil žít ve své pravdě.

A všem také přeji šťastné a pokojné svátky.  

S láskou v souladu,

Luna