Kvantování je vědomé zacházení s energiemi za účelem nápravy nerovnováhy v našem energetickém systému. Jedná se o. nápravu stejné životní energie, na kterou působíme skrze homeopatii, a je to stejná energie, o které Sanskrt mluví jako o Práně, a Čínská medicína jako o cchi. 

Šamani, alchymisté, a čarodějky tento způsob využívali od pradávna. Chápali, že duše pro účely inkarnace potřebuje tělo, které se sice jeví jako fyzická hmota, avšak ve skutečnosti je 'pouhou' zhuštěnou energií, a chápali, že duše jej ovládá ze svých vyšších sfér. Prastaré duchovní techniky učí, jak žít v napojení se svou duchovní podstatou - nejen skrze 20 minutovou meditaci, avšak neustále. Dochází pak k jevu, který často popisují indiáni - hranice mezi bděním a sněním je tak tenká, že téměř mizí... Opony mezi světy jsou neustále pootevřené.. Energie vyšších dimenzí nám jsou k dispozici, ale je třeba se s nimi naučit zacházet, neb jsou tak silné, že - neukotveny - nás mohou poškodit.

Stará indiánská legenda praví, že vše je propojeno skrze energetická vlákna, vše houpající se na sít tohoto světai, kterou kdysi upředla prababička pavoučice... (odtud náš tak častý strach z pavouků). 

Šamani a čarodějové vnímají tyto energie a umí do nich vstupovat. Zásah do jejich toku však podléhá principům universa (pro nás přeloženo jako karmickým zákonům), a proto k zasahování dochází jen v případě nouze (nikoli proto, abychom vyhráli v loterii...). 

Toto učení 


Můžeme tedy vstoupit do kvantového poleOne among non-invasive forms of alternative medicine, Quantum Energy Medicine is a healing technique to correct energy imbalance in the human body by activating the natural healing resources present within and thereby addressing any physical, mental or behavioural problem

Quantum-Touch (Q-T) uses life-force energy (known as chi in Chinese and prana in Sanskrit) to facilitate healing. The Quantum-Touch techniques teaches the therapist how to focus and amplify life-force energy by combining various breathing and body awareness exercises.