Kouřové noci

25.12.2023

Kouřové noci

Rituál Svatých nebo-li kouřových nocí mnohým nahrazuje rituál Zimního Slunovratu. Zrcadlí potřebu lidí usebrat se v době bezčasí, kdy se čas na Slunovrat zastaví, a staré se prolíná s novým (poselství Zimního Slunovratu najdete v předchozím článku:-)). Je známkou toho, že i když církev lidem nahradila "pohanský" svátek Zimního Slunovratu Vánocemi, lidé se potřebují v tento čas uvnitřnit a rozjímat…

12 kouřových nocí, kterým se také říkalo noci posvěcené nebo vyzváněcí, jsou tedy časem ponoru, zastavení se, ohlédnutí, a bilancování.. je to čas pro uzavření neuzavřeného a propuštění nepropuštěného. Je to čas vhodný pro odpuštění těm, kteří nám ublížili… a také pro snění a vyslání modliteb pro následující rok...

Rituální rozjímání trvalo po dobu 12 nocíKaždá noc představovala jeden měsíc v roce. 

Kouřové noci se jim říkalo proto, že každou noc se pálily byliny, očišťovalo se jimi obydlí a s kouřem se propouštělo vše, co se během roku nestihlo. Tím se naši předci připravovali na rok další - stejně jako na Zimní Slnovrat propouštíme to, co nám neslouží, a tím uvolňujeme prostor pro nové…

Průběh tohoto rituálu se různil podle místa a jeho zvyků. Někde se tyto noci slavily již od zimního slunovratu, někde od 24.12. a někde až od 25.12. V Německu, kde je tento zvyk stále udržován, začínají nejčastěji od Štědrého dne, já začínám od 25.12. do svátku Tří králů 6.1. 


Věštění..

během kouřových nocí se také věštilo na rok následující, "četly" se symboly a úkazy. Lidé věřili, že přicházely od zemřelých předků či duchovních bytostí. Při věštění opět každá noc představovala jeden měsíc - avšak v roce příštím.

Vykuřovadla a byliny

Mohou se použít byliny i pryskyřice. Naši předci používali purpuru a Františky. Poslední dobou lidé zapalují purpuru pro navození atmosféry Vánoc, ale v dobách dřívějších se zapalovala pro očistu obydlí. Říkalo se jí také vonička a byliny se sbíraly po celý rok. Křesťanské rodiny si jí pak dávaly posvětit v kostele. Kadidlo nebylo pro většinu obyčejného lidu dostupné, a tak se používala smrková pryskyřice, kterou spolu s dřevěným uhlím tvarovali lidé do malých kuželů. Ty se zpočátku palily až na Tři Krále, a období pálení, které tomu předcházelo, se právě říkalo Kouřové noci.A jak tento rituál vnímám & provádím já?


Nejčastěji začínám 25.12. Je to proto, že rituál Zimního Slunovratu je pro mne tak intenzivní, že ve mně doznívá několik dní, a tak začínám rituál kouřových nocí s dostatečným odstupem.:-)

Každý den pozoruju tok událostí, zaznamenávám synchronicity, a cokoli neobvyklého… Mám na ně vyhrazený speciální "energetický" zápisník.

Každý večer si zapaluji svíci.

První den vykuřuji celý náš dům (spíše symbolicky neb už je očištěn od Zimního Slunovratu:-)), někdy zpívám (text mi přichází spontánně shora, většinou v nějakém jazyce, který jsem asi kdysi uměla, ale nyní si ho nepamatuji; nebo mi přichází mantry..), někdy cinkám andělskými ladičkami… Od druhého večera už vykuřuji jen svůj prostor, každý večer jinými bylinami/pryskyřicemi…

Pak si sedám k zápisníku; když si vše zapíšeme, zpětně vidíme, že ten den už vše naznačoval…

Psaní má 4 části:

1. úklid v sobě - vědomé uzavření předešlého roku

  • vzpomínám na příslušný měsíc v roce uplynulém - zda mi přijde něco, co je ještě třeba pustit, dovyčistit.. co zůstalo nevyřčeno… a pak to v duchu vyslovím a pustím, případně energeticky dočistím vykuřovadlem… první rok je vzpomínání těžší, ale od 2. roku budete mít zápisky z předešlého rituálu kouřových nocí a můžete z nich čerpat..:-) Někdy se konfrontujeme s traumatickými zážitky, které je dobré namalovat; a když v sobě stále pociťujeme vztek, je ideální ho vyzpívat, vykřičet, nebo vytancovat … najděte si svou přirozenou formu projevu.. 

A jak to děláváme na tancích, trauma či silné zážitky je dobré vytřepat (od mírného třepání jtl. částmi těla až po kompletní třes celého těla - je dobré si pustit vhodnou hudbu..)

2. píšu si, co se během dne děje 

  • všímám si, pozoruji, nechávám vesmír, aby mi přivál události do cesty, než abych byla aktivním strůjcem dění v těchto dnech - tomu se co nejvíc vyhýbám.. - je to i symbolické k tomuto bezčasí, kdy je čas na usebrání se.. tento proces mi v tom velmi pomáhá..:-) Také vnímám vize, které mi chodí, a pečlivě zapisuji všechny sny.. 


3. přání 

  • toto je taková milá symbolická část, kdy si můžete na oltář položit klobouk nebo misku, apod. a hned 1. den do ní vložit 13 přání (o tématu přání v nových energiích jsem již psala - dávejte si pozor, co si přejete:-)). Možná si říkáte proč 13? Každý den můžete požádat o 1 přání pro daný měsíc svého Ducha (ti, co s ním nejsou ve spojení nebo v něj nevěří, žádají Vesmír nebo Boha - každý dle svého uvážení:-)). Jsou projevem důvěry v moudro našeho Ducha - neb pouze to přání, které je v souladu s naším osobním vývojem, nám lze splnit... 13. přání je symbolické - o to se musíte postarat sami… :-) Každý den si vytáhnete 1 přání, které spálíte... 
  • Já si 13 přání nepíšu; můj přístup je spíše šamanský - pro mne to jsou spíše záměry a šeptám je ohni v souladu se záměrem na daný měsíc - takže i tak můžete postupovat...:-)

4. věštění  

  • každý den také můžeme věštit z karet. Já karty miluju, mám jich desítky druhů,od různých Tarotových po andělské, světelné, šamanské, různá zvířecí a jiná orákula, karty Rebelky, atd. Intuitivně každý den jedny vyberu a vytáhnu si kartu na daný měsíc (záměr musí být jasný - od chvíle, kdy karty vybíráte, po chvíli kdy kartu vytahujete..). A stejně jako předešlé kroky si i výsledek věštění zaznamenáte. 


Jak jsme si řekli, každý den symbolizuje jeden měsíc v kalendáři – leden až prosinec. Každý den probíhá jinak, má jinou energii a už jen tím nám naznačuje, jaký měsíc bude…

Každý měsíc také symbolizuje jiná témata - ty nemusíte brát v potas, vystačíte si sami se svými tématy… ale kdyby přeci jen, tak tady jsou:

25.12. - leden - symbol "našeho" místa jako kotvy duše tady na Zemi; hvězda Země; klíčové body v životě, karmické uzly, osa života, základní stavební kameny.. 

26.12. - únor - téma: kde ti je dobře, kde je tvůj domov? téma blízké rodiny, rodičů a průvodců - lidských, i duchovních... téma zhmotňování, energie, a hojnosti...  

27.12. - březen – téma vnitřního dítěte, dětství; kde mám nedořešené trauma vnitřního dítěte? V jakých oblastech života se traumata projevují a jak? A v čem potřebuje moje vnitřní dítě opečovat - dosytit? Co mi dělá radost? Po čem mé srdce touží?

28.12. - duben – téma Středního Já, téma viny - kdy se cítím provinile? Co mi brání v čistém prožívání života, bez výčitek, v přítomnosti, s otevřeným srdcem? A jak uplatňuji své odhodlání? Ctím hranice ostatních? 

29.12. - květen – téma partnerství a přátelství; Co do vztahu mohu anebo jsem ochotna dát? A co od partnesrtví očekávám? Co mě v partnerství/přátelství zraňuje? Je vhodný čas rozpustit energetické uzlíky mezi vámi a kýmkoli, s kým přátelství či partnerství neskončilo dobře - položte si tedy otázku: komu je třeba se omluvit/komu je třeba odpustit? Květen je také samozřejmě měsíc lásky a srdečních záležitostí…:-)

30.12. - červen – téma průzračné vody a zrcadla; je čas rituálu Letního slunovratu, čas na rituál 3 zrcadel - čas podívat se sobě hluboko do duše; čas na rituální koupání ve studánkách, horských bystřinách, a tůňkách, čas na očištění, kdy necháváme věci odplouvat…

31.12. - červenec – civilizace Aztéků, Inků, a Mayů slavily Nový rok; čas bilancování - jaká témata pro nás byla zásadní; co jsme hodně řešili a kde se zasekli; můžeme se připravovat na to, co přijde v novém roce

1.1. – srpen – Lví brána, Sirius; zrod nového projektu

2.1. – září - téma hojnosti a hospodaření s energiemi; jak nakládáme se svou energií, s penězi, s láskou a majetkem?

3.1. - říjen – téma vizí; jak nakládáme s vizemi a sny? Jak používáme svou intuici, tzv. 3. oko? Jak nakládáme s energií potřebnou pro jejich realizaci?

4.1. – listopad - téma předků, magie; když zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, tak sesedni; téma propouštění neživého, a všeho na čem lpím, co už mi neslouží…

5.1. – prosinec - dotek s nulovým bodem, dokončení starého cyklu, smrt, transformace; dotek se srmtí, se stíny - položit si otázku: čeho se bojím? Jak nakládám se samotou? A co se snažím zaplácnout, abych necítila prázdnotu? Jakou roli v tom hraje jídlo?

6.1. je čas na 13. přání


MÁ VYKUŘOVADLA

Mezi má oblíbená vykuřovadla, esenciální oleje (a jejich směsi) a tinktury rituálu kouřových nocí patří:

Bílá Šalvěj - používám jako první na vyhnání zlých duchů a převibrování energií, na podporu vizí, abych vnímala jejich pravou podstatu

Yerba Santa - tu mám také ráda, její vůně je jako pohlazení po duši, uvolňuje mne, pomáhá mi propojit se s Duchem, a také vytváří pocit posvátného chrámu..

Dračí krev – má nejsilnější, okamžitý efekt nejen při očišťování od neg. energií

Cedr, Patchouli – používám pro leden; pro ukotvení a přitáhnout energii země; Patchouli nás spojuje se Zemí a přináší dar přítomnosti

Borovice/santal; směs Panna Marie, a směsi ex. olejů mých osobních průvodců Rafaela, Michaela a Gabriela – používám pro únor; když se smíchá stejným dílem Borovice s jehličím cedru a jalovce, krásně poslouží pro očistu domova na Hromničky

Badyán, Rozmarýna, Vanilka Palo Santo, Sandarak - používám pro březen; Badyán nás spojuje s vnitřním dítětem a navrací pocit, který jsme měli v bezpečné náruči mámy; Vanilka navozuje pocit bezstarostnosti, pomáhá vnitřní důvěře, že vše je v pořádku, navrací pocit nevinnosti dětské duše; Palo Santo nás spojuje se srdcem; Sandarak přináší jasnost čistého srdce

Yerba santa, Palo Santo, Vanilka, Sandarak – používám pro duben; navozují pozitivní vibrace, dostávají nás do pocitu vnitřního klidu a harmonie, pohlazení po duši; Vanilka navozuje pocit bezstarostnosti, pomáhá vnitřní důvěře, že vše je v pořádku, navrací pocit nevinnosti dětské duše; Palo Santo nás spojuje se srdcem; Sandarak přináší jasnost čistého srdce

Myrha, Styrax, Bříza, Jabloň; Sandarak, směs Máří Magdaléna – používám pro květen; Jabloň přivolá lásku; Myrha na plodnost a podporu čistoty záměru srdce; Styrax na raněnou duši; Sandarak přináší jasnost čistého srdce

Bez černý, Čistec, Bílý kopál, Kadidlo, Tymián - používám pro červen; Letní Slunovrat, očištění; také mám ráda Kadidlo - mám 2 druhy Boswelia Neglecta a Carterii, jedno jako mrtvou a druhé jako živou vodu; tyto používám jako oleje na pomázání ve chvílích přestupu - tedy na slunovraty nebo Nový Rok; také používám speciální směs esenciálních olejů zasvěcenou Slunovratu, anebo směs Tymiánové zrcadlo 

Chrámové kadidlo, Levandule, Kadidlo, Elemi - používám pro červenec; Nový rok, posvátný čas, přechod; Levandule dodává pocit sebedůvěry, domova, uvolňuje napětí a navozuje klid; Elemi pomáhá propouštět to staré a do žvota přijmout nové 

Ylang Ylang, Kadidlo, směs olejů Lainiakea, Sirius, a Hvězdný domov - používám pro srpen; Ylang dává věci do pohybu, je mírné afrodiziakum, propůjčuje křídla naší fantazii a dodává radost našemu konání; směsi olejů mi umožňují lépe se pohabovat ve vyšších rovinách a jiných světech...

Pomeranč, Citrón, Grep, Citronela, Ylang Ylang - používám pro září; citrusy pro rozproudění energie, touhu po dobrodružství, nových věcech, a navození lehkosti bytí; také si dělám čaj ze zázvoru

Galgán, Máta, Kardamom - používám pro říjen říjen; Galgán podporuje zaměření na své vize v přirozeném plynutí; Máta podporuje vnítřní odhodlání a sílu k jednání; Kardamom zprostředkovává spojení s magií

Oud, Eukalypt, Černý kopál - používám pro listopad; Orličník pomáhá překonat strach ze smrti, umožňuje přístup k vnitřnímu chrámu; Eukalyptus pomáhá vystoupit z mlhy; Černý kopál nás spojuje se světem stínů, provází nás temnotou, a jako plášť usedá na naše ramena a dodává důvěru a ochranu v nesnadných chvílích

Skořice, Santal, Kadidlo - používám pro prosinec - Skořice vytváří nulový bod, čistí a připravuje prostor pro nové; Santal vnáší posvátnou atmosféru důvěry v celek, povznáší a proměňuje i to nejbolestivější v smysluplné; také jsou na místě Cesmína, Cypřiš a Tis - jsou totiž zasvěceny Zimnímu Slunovratu, představují nesmrtelnost duše, a symbol věčnosti

Cedr nebo Santal doporučuji těm, kteří nakonec chtějí vyslovit své 13. přání - Cedr dodává pocit síly, jednoty se Zemí, Santal pocit že ustojím vše - chudobu, opuštění, smutek, neúspech…. - neb pomáhá vnímat vyšší smysl věcí…


Přeji vám krásný rituál Kouřových nocí:-)

S láskou, Luna
© 2023 Luna Lopez Králová