Rituál Lví brány 2021

08.08.2021

Moji milí, 

protože tento rok rituál Lví brány prožívám soukromě, chtěla bych se s vámi podělit o aktuální energie alespoň touto formou... 

Období kolem 8. srpna je pro mne vždy významné. Dnešek je oficiálně považován za aktivační den portálu, který nás spojuje se Siriem, portálu kterému se díky právě aktuálnímu znamení říká Lví brána. Země a naše Slunce jsou vyrovnáni se Siriem, pásem Orionu, pyramidou v Gize a velkým Centrálním Sluncem. Naše Slunce a Sirius dnes vyšly a zapadnou v přibližně stejnou chvíli, a tím se jejich dynamika stává synergická. Je to období vysokých vibrací, období kdy se éter téměř dotýká hmoty, a je tedy mnohem snadnější spojit se se svou předlohou a podle aktuální potřeby přenastavit své záměry tady ve hmotě. 

Mayové slavili 25.7. Nový rok, po kterém kulminovaly energie vedoucí k aktivaci Lví brány a spojení se Siriem. Sirius přináší změny, nové energie, možnosti nového náhledu, nový vítr do plachet. Je to naše duchovní Slunce, a proto bylo pro Aztéky, Inky, a Maye období mezi 25.7. a 8.8. tak přelomové. 

Tento rok byl o to silnější, neb zimní slunovrat 2020 přinesl vstup do nové éry lidstva, počátek jiné časové osy, probudili se mnozí draci, a dračí energie nám byla nabídnuta jako podpora pro tuto nezměrně hlubokou transformaci. Letní slunovrat 2021 přinesl možnost prvního ukotvení v této časové ose, a za pomocí energií Neptuna také možnost stvrzení vlastního záměru pro toto období. V Aztéckém kalendáři stojí, že 26. května tohoto roku Slunce vešlo do tzv. 6. Slunce, cyklu který trvá 6000 let a přináší hluboké transformace.

Lví brána tedy v tomto roce nese podobné energie - jsou to snad nejvýše vibrující energie pro přenastavení vědomí, které jsem v této inkarnaci zažila. Přináší možnost ukotvení v jiných vibracích, možnost přestupu pro ty, kteří jsou připraveni, a zároveň silný tlak na ty, jejichž vibrace zůstávají těmito proudy nedotčeny. Tyto přetlaky se projevují v běžném životě jako mnohdy nepříjemné střety, zašmodrchané situace plné nedorozumění, narážení na okolí, nepříjemné zvraty, kdy má člověk pocit, že věci neplynou tak, jak by měly...Naopak v plynutí a postupném přenastavování máme možnost zažívat synergii, synchronicity, pociťujeme často, jako bychom měli anděly někde po ruce (a také při nás stojí duch). V situacích zdánlivě nezvládnutelných, nestihnutelných, a nemožných nám je dopřáno dorazit včas, stihnout dokončit úkol, dveře zůstávají déle otevřeny, jen aby se zavřely těsně za námi, nečekaně se uvolňují zamluvená místa, a vždy nacházíme možnost domluvy, byť mluvíme s cizincem zcela jinou řečí.

Neb řeč srdce a duše nemá hranic.

Dnes ráno jsem se spojila s energií Siria a našeho Slunce v posvátné rituální meditaci. Chtěla bych se s vámi podělit o poselství, kterého se mi dostalo. 

Nedjříve ke mně přišel Archanděl Rafael, který mne provází již dlouhou dobu, a podporuje mne v léčení. Vždy ho moc ráda vidím a pocítím jakýsi 'homecoming'. Pak se ale připojil i Archanděl Michael, který se objeví vždy, když se jedná o - pro mne - zlomové věci. 

Dnes tomu nebylo jinak - přišel mi předat další významné poselství. Udělal mi rukou kříž - vertikála a horizontála se propojila v srdci. Techniku kříže již dlouhou dobu znám a propojení těchto 2 spojení v srdci nosím také dlouho, ale dnes to nabylo zcela jiného rozměru. Pocítila jsem 2 zdroje světla a podpory, jeden proudil do vertikály a jeden proudil do horizontály - Slunce se svou zlatou energií a Sirius s modrou. Bylo to, jakoby do mne proudilo monoatomické zlato z jedné strany a porfyrin z druhé. Vzájemně se proplétaly a tvořily kolem středu nádhernou kouli. 

Ta se různě proměňovala jako plazma, objevovaly se různé posvátné symboly a geometrie, obsahovala mrtvou i živou vodu, a bylo mi sděleno, že je ochranou mých srdcí, i převodníkem do jiných vibračních rovin, že přináší možnost aktivace dalších daností, práce s časoprostorem, a že budu nadále objevovat, jak se s ní dá různě pracovat.. Koule také posiluje mé spojení s mou domovskou planetou a mým drakem. 

Cítím nesmírný vděk za tento dar dnenšího rituálu Lví brány, a s pokorou jej sdílím. 

Ti z vás, kteří si rituál neudělali, mohou klidně dnes večer či během zítřka, energie nadále setrvávají vysoce vibrující... 

Tip na rituál:               

Očistěte se. Stůjte bosí na zemi, na trávě, tam kde vám je dobře (klidně pod vaším oblíbeným stromem), vnímejte proudění energie skrze vaší spodní čakru - Hvězdu Země - a skrze chodidla, vnímejte proudění energie skrze vaší horní čakru - Hvězdu nebe. Otevřete čakry na dlaních a spojte je s chodidly a vašimi dvěma hvězdami. Dýchejte volně, pomalu, zhluboka do bránice, a sledujte dech, staňte se dechem, cílem je, aby tělo bylo uvolněné, bez energetických blokád.. Všechny myšlenky nechte plynout do země, stáváte se krásně průchozím kanálem pro energie.. 

Napojte se na svá srdce - hmotné a duchovní. Usaďte se mezi nimi, v oblasti nad ming menem. Setrvejte a nechte se volně unášet v proudu své energie. 

Zvědomte si svůj záměr, můžete si zodpovědět např. na následující: 

jakou oblast chcete transformovat 

- jaké danosti chcete aktivovat 

- jak vypadá vaše světelnější já    

Z této oblasti pak veďte spojení skrze Hvězdu nebe a spojte se se Sluncem a pak se Siriem; a pokud to zvládnete, můžete se spojit i s Centrálním Sluncem a středem Země, pak budete naprosto ukotveni:-) V tomto magickém prostoru můžete ze spojení utvořit tetrahedron, jehož elementem je oheň (pracovat s touto myšlenkou můžete jakkoli tvořivě). Požádejte své průvodce (šamani mají zvířecí nebo mistry, ale mohou to být i andělé - já než jsem stačila kohokoli pozvat, k mému velkému překvapení přišli ihned archandělé), aby vás tímto rituálem doprovázeli. 

Představte si portál vedoucí k Siriu. S pokorou vejděte a setrvejte, někdy se brána začne točit a od tohoto okamžiku dál probíhá vaše meditace různě. Může se stát, že se z tetrahedronu stává Merkhaba... 

Pokud brána setrvá na místě, s pokorou projděte a vnímejte změnu při vstupu do pole Siria. Jste v transformačním poli duchovního Slunce.

Požádejte o zprávu, která je pro vás aktuální. Pak můžete požádat o pomoc s vaším záměrem, který jste si dali. Sledujte zprávy, vjemy, myšlenky, tóny, hudbu, vůně, cokoli.. Dovolte si prožít, že jste multidimenzionální bytost. Můžete si také zprávu nechat promítnout 'na plátno'. Vnímejte také, jaký průvodce či průvodci přijdou. Vše je pro vaše poselství důležité. 

Na konci, až se vrátíte zpět k sobě, do svého středu (ať je v tu chvíli kdekoli), setrvejte ve svém světelnějším Já, ukotvěte si nový pocit v těle, uložte si nové nastavení a prociťte si to vše, setrvejte v tomto stavu co nejdéle, a pokuste se s tímto novým vědomím pomalounku vrátit zpět do plného vědomí, aniž byste ztratili spojení s tímto novým posvátným nastavením...❤️️


Ke dnešní Lví bráně přišel na podporu Modrý drak z Plejád - byl se mnou během rituálu, a když jsem si po skončení vytáhla kartu draka, bylo to jako něžné připomenutí 'ano, jsem tu' ❤️️